Events och delegates

Out! Ref! Med mera

Vad är en metod?

Typer av metoder

Metod med returvärde


Metod utan returvärde

void gorNagonting(int varde, string text)
  {
    ...
  }

Mårten Johannesson

Mårten Johannesson