Access modifiers

Mina noteringar runt access modifiers, eller hur man uppnår inkapsling/encapsulation.

De olika typerna av access modifiers

Typ Beskrivning
public tillgänglig överallt
private endast tillgänglig i samma typ - default
protected tillgänglig i samma typ och de som ärver från typen
internal tillgänglig i samma assembly (dvs "project" på VS-språk)
internal protected tillgänglig i samma typ, i typer i samma assembly och i typ som ärver från typen. Dvs internal+protected på samma gång
private protected tillgänglig i typen och typ som ärver från typen och är i samma assembly. Dvs en begränsad variant av protected.

Exempel

Mårten Johannesson

Mårten Johannesson